Oikeusblogi

Oikeusministeriö julkaisee Oikeusblogia, joka käsittelee oikeushallinnon ajankohtaisia aiheita. Oikeusblogi ilmestyy suunnilleen kuukauden välein.

Blogiin kirjoittavat ministeri, kansliapäällikkö, osastojen ja yksiköiden päälliköt sekä muut ministeriön asiantuntijat.

Oikeusblogi