Hoppa till innehåll
Media

Undersökning: Demokrati- och människorättsfostran saknar smidighet

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjustitieministerietstatsrådets kansliundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2023 9.14
Pressmeddelande 175/2023

Frågor kring förverkligandet av mänskliga rättigheter och demokrati är mer aktuella än någonsin. Det är också uppenbart att demokratin och de mänskliga rättigheterna inte kan upprätthållas eller förverkligas, om de inte stöttas, främjas eller är föremål för diskussioner. Detta konstaterades i en undersökning som publicerades den 17 april och där genomförandet av demokrati- och människorättsforstran i praktiken utreddes inom utbildningsstadierna från småbarnspedagogiken till andra stadiet samt inom lärarutbildningen.

Enligt barn, elever och studerande kunde det även ges mer demokrati- och människorättsfostran än för närvarande, den kunde vara mer funktionell, fördjupas i takt med åldern och behandla aktuella frågor med ett förändringsinriktat grepp. Dessutom efterlyses fler möjligheter att påverka. I lärarutbildningen varierar de ifrågavarande innehållen för mycket mellan enheter.

Mer uppmärksamhet åt lärarutbildningen, samordningen och de lärandes roll som utvärderare

Resultaten av undersökningen sammanfattas i tre rekommendationer.

  1. Ett riksomfattande program ska utarbetas som ramverk för uppställande av mål för demokrati- och människorättsfostran, samordning av målen och resurserna i samband med dem.
  2. Inlärare ska beaktas som utvärderare av demokrati- och människorättsläget och demokrati- och människorättsforstran samt som genomförare av utvecklingsåtgärder.
  3. Utbildningsinstitut för lärare ska sporras till att inkludera studier i demokrati- och människorättsfostran i de studier som är obligatoriska för alla.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2022.

Mer information: Anu Gretschel, specialforskare, FD, Ungdomsforskningssällskapet rf, tfn 040 516 91 89, anu.gretschel(at)nuorisotutkimus.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.

Tillbaka till toppen