Projekt och lagberedning

Dessa sidor innehåller en samling av de  projekt, arbetsgrupper och program som pågår vid justitieministeriet. Statsrådets projektregister Hankeikkuna innehåller också information om projekt som pågår vid ministeriet (www.valtioneuvosto.fi/sv/projekt).

Projektberedningen sker huvudsakligen på finska, och därför finns största delen av den ytterligare informationen också på finska.