Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt svarar för uppgifter som hänför sig till politiken för grundläggande rättigheter, lagstiftningen inom området för offentlig rätt och utövandet av rätten att delta i val och rätten till inflytande. Avdelningen har till uppgift att främja jämlikheten, goda etniska relationer, tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt att samordna behandlingen av samefrågor.

Avdelningen svarar för lagberedningsuppgifter som hänför sig till statsrätt, förvaltningsrätt, förvaltningsprocess, dataskydd och offentlighet. Till avdelningen hör Ålandsärenden och europarättsliga sakkunniguppgifter.

Avdelningen ska också sköta resultatstyrningen av Dataombudsmannens byrå, Barnombudsmannens byrå, Jämställdhetsombudsmannens byrå och Diskrimineringsombudsmannens byrå.

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt består av fyra enheter: enheten för demokrati och val, enheten för EU-rätt och dataskydd, enheten för självstyrelse och jämlikhet samt enheten för offentlig rätt.

Avdelningschef Johanna Suurpää

Demokrati och val

Enhetschef Niklas Wilhelmsson

EU-rätt och dataskydd

Enhetschef Tia Möller

Självstyrelse och jämlikhet

Enhetschef Corinna Tammenmaa

Offentlig rätt

Enhetschef Timo Makkonen

Kontaktinformation

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Tyyni Holma-Paukkeri, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150374 

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150534 

Sonja Wikman, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150022 

Demokrati och val

Sami Demirbas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

demokrati.fihörandeutlåtande.fi

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150233 

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150127 

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150128 

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

ETNOetniska relationer

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150191 

Johanna Kaunisvaara, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150060 

Sini Lahdenperä, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150013 

Katarina Långström, planerare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150238 

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150231 

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150008 

Laura Peuraniemi, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150036 

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationerETNO

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150279 

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

valröstning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150206 

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150416 

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150348 

EU-rätt och dataskydd

Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150056 

Petteri Jartti, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150076 

Jaana Jääskeläinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150284 

Virpi Koivu, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150071 

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150480 

Amanda Mäkelä, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295342057 

Laura Mäkelä, högskolepraktikant

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150049 

Tia Möller, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150105 

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

Eteläesplandi 10, 00130 Helsinki

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150536 

Offentlig rätt

Heini Färkkilä, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150378 

Veli-Pekka Hautamäki, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150292 

Johannes Heikkonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

grundlagenstatsförfattning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150839 

Kari Hämäläinen, planerare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150073 

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150396 

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftningdataskyddsäkerhetsutredningarpersonregister

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150100 

Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150230 

Leena Morri, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150080 

Elina Nyholm, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150807 

Nanni Olsson, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Aleksanterinkatu 10, 00170 Helsinki
+358295150050 

Anna Saarela, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

partiregistervalröstning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150106 

Anna-Stiina Tarkka, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150123 

Mira Turpeinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150045 

Niklas Vainio, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150041 

Självstyrelse och jämlikhet

Milla Aaltonen, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150061 

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150211 

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150117 

Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150334 

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150018 

Maija Iles, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftningsamefrågor

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

+358295150078 

Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150134 

Katri Leikas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150048 

Linda Lindholm, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150051 

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150130 

Michaela Moua, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150222 

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150275 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150293 

Maria Soininen, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150072 

Corinna Tammenmaa, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150181