Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt svarar för uppgifter som hänför sig till politiken för grundläggande rättigheter, lagstiftningen inom området för offentlig rätt och utövandet av rätten att delta i val och rätten till inflytande. Avdelningen har till uppgift att främja jämlikheten, goda etniska relationer, tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt att samordna behandlingen av samefrågor.

Avdelningen svarar för lagberedningsuppgifter som hänför sig till statsrätt, förvaltningsrätt, förvaltningsprocess, dataskydd och offentlighet. Till avdelningen hör Ålandsärenden och europarättsliga sakkunniguppgifter.

Avdelningen ska också sköta resultatstyrningen av Dataombudsmannens byrå, Barnombudsmannens byrå, Jämställdhetsombudsmannens byrå och Diskrimineringsombudsmannens byrå.

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt består av fyra enheter: enheten för demokrati och val, enheten för EU-rätt och dataskydd, enheten för självstyrelse och jämlikhet samt enheten för offentlig rätt.

Avdelningschef Johanna Suurpää

Demokrati och val

Enhetschef Niklas Wilhelmsson

EU-rätt och dataskydd

Enhetschef Tia Möller

Självstyrelse och jämlikhet

Enhetschef Corinna Tammenmaa

Offentlig rätt

Enhetschef Timo Makkonen

Kontaktinformation

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Tyyni Holma-Paukkeri, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150374
E-post

Johanna Suurpää, chef för avdelningen, överdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150534
E-post

Sonja Wikman, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150022
E-post

Demokrati och val

Sami Demirbas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

demokrati.fihörandeutlåtande.fi

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150233
E-post

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150127
E-post

Arto Jääskeläinen, valdirektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

folkomröstningpartiregistervalröstningpartier

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150128
E-post

Peter Kariuki, överinspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

ETNOetniska relationer

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150191
E-post

Sini Lahdenperä, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150013
E-post

Liisa Männistö, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandebarns och ungas delaktighetmedborgarsamhälleKANE

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150231
E-post

Laura Nurminen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinitiativpartiregistervalröstning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150008
E-post

Elina Siljamäki, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150248
E-post

Nina Suorsa, inspektör

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

etniska relationerETNO

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150279
E-post

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

valröstning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150206
E-post

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

KANEmedborgarinflytandemedborgarsamhällehållbar utvecklingdemokratipolitik

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150416
E-post

Niklas Wilhelmsson, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val

medborgarinflytandedeltaganderättdemokratipolitikmedborgarsamhälle

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150348
E-post

EU-rätt och dataskydd

Petteri Jartti, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150076
E-post

Jaana Jääskeläinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150284
E-post

Virpi Koivu, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

dataskyddpersonregister

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150071
E-post

Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

EU:s grundfördrag

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150480
E-post

Amanda Mäkelä, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150047
E-post

Tia Möller, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150105
E-post

Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

adressEteläesplandi 10, 00130 Helsinki

Sina Uotila, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, EU-rätt och dataskydd

lagberedning, utvecklingbättre lagstiftningEU:s grundfördrag

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150536
E-post

Offentlig rätt

Heini Färkkilä, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

förvaltningsförfarandeförvaltningsrätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150378
E-post

Veli-Pekka Hautamäki, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150292
E-post

Iiris Hjelt, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150091
E-post

Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
E-post

Virpi Korhonen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

offentlighetslagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150100
E-post

Lauri Koskentausta, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150241
E-post

Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150136
E-post

Timo Makkonen, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150230
E-post

Elina Nyholm, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150807
E-post

Nanni Olsson, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressAleksanterinkatu 10, 00170 Helsinki
telefonnummer +358295150050
E-post

Anna-Stiina Tarkka, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150123
E-post

Mira Turpeinen, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150045
E-post

Niklas Vainio, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Offentlig rätt

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150041
E-post

Självstyrelse och jämlikhet

Milla Aaltonen, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150061
E-post

Panu Artemjeff, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandling

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Kristel Englund, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150117
E-post

Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

Ålands självstyrelse

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150334
E-post

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågor

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150018
E-post

Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

telefonnummer +358295150078
E-post

Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150134
E-post

Katri Leikas, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150048
E-post

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

likabehandlingmänniskohandeletniska relationerbrottsofferhållbar utveckling

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150130
E-post

Katriina Nousiainen, specialsakkunnig

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetlikabehandling

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150275
E-post

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

ursprungsfolksamefrågorlikabehandling

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150293
E-post

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150186

Nitin Sood, projektchef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150186
E-post

Corinna Tammenmaa, enhetschef

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet

språklagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150181
E-post