Nämnder

På dessa sidor finns information om nämnder inom justitieministeriet och dess förvaltningsområde. Här ges upplysningar om deras verksamhet, uppgifter och sammansättning.

Nämnder

 

Läs mer på justitieministeriet.fi

Information om lagstiftnings- och utvecklingsprojekt