Beställning av nyheter

Beställ

Ämnesområden

Språk

Behandling av personuppgifter

Du kan beställa här pressmeddelanden via tjänsten på justitieministeriets webbplats. E-postadresserna som samlas via tjänsten är ett sådant personregister som avses i den nya dataskyddsförordningen och behandlingen av personuppgifter dokumenteras vid justitieministeriet.  I registret införs beställarens e-postadress och vilka ämnesområden beställaren är intresserad av.

Personalen vid justitieministeriets kommunikationsenhet samt vid behov företrädare för programleverantören och datakommunikationsverksamheten har tillgång till dessa uppgifter. 

Med hjälp av tjänstens funktioner kan du själv uppdatera eller radera dina uppgifter i realtid.  Vår tjänst baserar sig på ditt samtycke. Om du inte längre vill få våra pressmeddelanden och vill att dina uppgifter raderas ur registret kan du avbeställa tjänsten via länken i det senaste meddelandet du fått eller bekräftelsemeddelandet du fick då du beställde tjänsten.    

Mer information om behandling av personuppgifter vid justitieministeriet

Mer information om dataskydd