Beställning av nyheter

Du kan beställa justitieministeriets pressmeddelanden och kolumner (på finska) till din e-post.

Välj material och ämnesområden som ska beställas via listan nedan. Du får en begäran om bekräftelse till den e-postadress du angivit, där du kan aktivera beställningen.

OBS. Om du ändrar din beställning senare, lägg också till dina tidigare beställningar. När du gör en ny beställning, blir din tidigare beställning annullerad.

Beställ Nödvändig
Ämnesområden Nödvändig
|
Språk Nödvändig
Kontaktinformation Nödvändig

Behandling av personuppgifter

Du kan beställa här pressmeddelanden via tjänsten på justitieministeriets webbplats. E-postadresserna som samlas via tjänsten är ett personregister. I detta register införs beställarens e-postadress, språkval och vilka ämnesområden beställaren är intresserad av.

Personalen vid justitieministeriets kommunikationsenhet samt vid behov företrädare för programleverantören och datakommunikationsverksamheten har tillgång till dessa uppgifter. 

Med hjälp av tjänstens funktioner kan du själv uppdatera eller radera dina uppgifter i realtid.  Vår tjänst baserar sig på ditt samtycke. Om du inte längre vill få våra pressmeddelanden och vill att dina uppgifter raderas ur registret kan du avbeställa tjänsten via länken i det senaste meddelandet du fått eller bekräftelsemeddelandet du fick då du beställde tjänsten.    

Mer information om behandling av personuppgifter vid justitieministeriet