Åland

Ålands lagting stiftar landskapslagar på de områden som fastställs i självstyrelselagen för Åland. Vid justitieministeriet bereds ändringar i självstyrelselagen och i huvudsak efter initiativ taget av Ålands landskapsregering, det behöriga ministeriet eller bådadera gemensamt republikens presidents förordningar med vilka förvaltningsbehörigheten överförs mellan landskapet och riket (s.k. överenskommelseförordningar).