Etnos evenemang

INGEN FÖDS TILL ATT HATA – Ungas dialoger om rasism och diskriminering

Presentation av sammanfattande rapport 21.12.2023

Delegationen för etniska relationer ordnade i september 2023 dialogmöten där unga och vuxna tillsammans diskuterade rasism och trakasserier som unga utsätts för och hur dessa inverkar på de ungas liv. Mötena, som ordnades på olika orter runt om i Finland, fick sammanlagt 143 deltagare – hälften unga och hälften vuxna.

Vid evenemanget presenterades en sammanfattande rapport om höstens dialoger och rekommendationer till åtgärder. Materialet består av anteckningar som gjorts under mötena.

Unga delade med sig av sina tankar om och erfarenheter av rasism. Dessutom presenterades de bästa sätten att ingripa i rasism. Därtill redogjordes det för hur rasism inverkar på de ungas framtid och på det finländska samhället i stort. Åtgärdsrekommendationerna i rapporten sporrar alla organisationer, sammanslutningar och individer att ingripa i rasism.

Evenemanget spelas inte in. Huvudspråket för evenemanget är finska.

Rapporten

Ytterligare information: 

Delegationen för etniska relationer Etno