Ministerierna får nya e-postadresser under slutet av 2021. Justitieministeriet tar i bruk nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 23 augusti 2021. Den nya e-postadressen till registratorskontor är registratorskontoret.jm(at)gov.fi.

Kontaktinformation

Postadress

Justitieministeriet
PB 25, 00023 Statsrådet

Besöksadress

Södra esplanaden 10, Helsingfors

Tillgänglighet

Det finns en tillgänglig entré till justitieministeriet i portgången till höger om huvudentrén. Vid personalentréerna, huvudentrén och portgången finns det dörrtelefoner för att kontakta en väktare. Väktaren öppnar körporten till portgången, hänvisar gästen till rätt dörr i portgången och kommer och öppnar den. Gäster som lämnar ministeriet via den tillgängliga entrén under tjänstetid ska be väktaren öppna dörren och körporten.

Justitieministeriets möteslokaler är tillgängliga. Mötesrummet Julkisuus, som finns i gatuplan, är tillgängligt och nära det finns en tillgänglig toalett. Till mötescentret i källarvåningen finns en tillgänglig förbindelse med hiss. I källarvåningen finns också en tillgänglig toalett. Väktaren öppnar dörren till hissen och källarvåningen för gäster.

Telefon och fax 

Telefon 02951 6001 (växel) 
Fax 09 1606 7730

Registratorskontor

Den officiella e-postadressen: registratorskontoret.jm(at)gov.fi, ersätt (at) med @ 
Telefon 02951 50320

Handlingar lämnas in till statsrådets distributionscentral (Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

E-postadresserna för personal: [email protected]
I vissa personers e-postadress används första bokstaven i det andra förnamnet mellan förnamnet och efternamnet. Deras e-postadresser har således formen [email protected]

Kommunikationsenheten 

E-post: viestinta.om(at)gov.fi

Kontaktinformation för kommunikationsenheten

Samtalspriser

För alla samtal till 02951-, 040- eller 050-numren debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa.

Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.