Kontaktinformation

Postadress: PB 25, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Södra esplanaden 10, Helsingfors

Växel: 02951 6001

Fax: 09 1606 7730

Registratorskontor


Den officiella e-postadressen: justitieministeriet(at)om.fi, ersätt (at) med @ 
tfn 02951 50320

Handlingar lämnas in till statsrådets distributionscentral (Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

E-postadresserna för personal: fö[email protected]
I vissa personers e-postadress används första bokstaven i det andra förnamnet mellan förnamnet och efternamnet. Deras e-postadresser har således formen fö[email protected] .


Kommunikationsenheten 

E-post: viestinta.om(at)om.fi

Kontaktinformation för kommunikationsenheten

 

Samtalspriser

För alla samtal till 02951-, 040- eller 050-numren debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa.

Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.