Rekommendation om god förvaltningssed i husbolag

Finlands Fastighetsförbund, disponentförbundet Isännöintiliitto och föreningen för styrelsemedlemmar inom fastighetsbranschen Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA har gett ut en gemensam rekommendation om god förvaltningssed i husbolag. Rekommendationen är avsedd för husbolag och alla som deltar i husbolagens verksamhet. Syftet med rekommendationen är att öka öppenheten och planmässigheten i husbolagens verksamhet, förbättra trivseln och öka intresset för att sköta gemensamma ärenden. Rekommendationen, som utarbetats i samarbete med justitieministeriet, syftar till att utveckla husbolagens verksamhet, och den kompletterar de tidigare rekommendationerna om god förvaltningssed och kommunikation i husbolag.