Goda relationer mellan befolkningsgrupper

Justitieministeriet har utrett och stakat ut riktlinjer för goda relationer mellan befolkningsgrupper.   Arbetet har utförts med projektfinansiering (projekten Good Relations och Trust) och som del av verksamheten inom delegationen för etniska relationer.

Goda relationer mellan olika befolkningsgrupper på lokal nivå skapas i samspel mellan många olika aktörer: myndigheter, beslutsfattare, religiösa samfund, medier och företag. I detta avseende har lokala myndighetstjänster såsom skolor, social- och hälsovårdstjänster, bibliotek och idrottstjänster en mycket viktig roll.

Riktlinjerna för goda relationer mellan befolkningsgrupper syftar till att påverka samhällets verksamhet genom att öka växelverkan, förtroendet och positiva attityder, erfarenheterna av delaktighet och trygghetskänslan mellan olika befolkningsgrupper och medlemmarna i dessa grupper.

Riktlinjerna gäller såväl olika grupper som gruppernas enskilda medlemmar och de syftar bland annat till att förebygga och motverka spänningar mellan olika befolkningsgrupper (kartläggning av relationerna mellan olika befolkningsgrupper, tidigt ingripande, medling, efterbehandling osv.) samt till att öka positiv växelverkan och delaktighet inom olika livsområden. Kännetecknande för goda relationer är att människor har en känsla av sammanhållning och trygghet, att ingen diskrimineras och erfarenhet av att ha möjlighet att delta och påverka.

Riktlinjerna för goda relationer mellan befolkningsgrupper har nära koppling till principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Med riktlinjerna för goda relationer mellan befolkningsgrupperna strävas det efter att åtgärda negativa fenomen (såsom diskriminering, hatbrott och hatretorik, segregation osv.) som hindrar förverkligandet av likabehandling av individer och olika grupper. Riktlinjerna syftar också till att dra nytta av mångfalden i det finska samhället. Syftet är att öka möjligheterna för människor som hör till olika befolkningsgrupper att delta och göra en insats i samhället. Ökandet av möjligheterna att delta har enligt undersökningar en stor betydelse också när det gäller att förebygga brottslighet och olika extrema fenomen. 

Ytterligare information

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet likabehandling  människohandel  etniska relationer  brottsoffer  hållbar utveckling  0295150130  


Peter Kariuki, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val ETNO  etniska relationer  0295150191  


Nina Suorsa, sakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val ETNO  etniska relationer  medborgarinitiativ  val  0295150279