Goda relationer mellan befolkningsgrupper

Med goda relationer mellan befolkningsgrupper avses att det råder positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper och att grupperna har ett respektfullt och tillitsfullt förhållande till varandra. Befolkningsgrupper är till exempel språkliga, etniska och religiösa grupper och grupper av personer med funktionsnedsättning. Varje människa hör till flera befolkningsgrupper också enligt bland annat ålder, kön och livssituation. 

Centrala delområden när det gäller relationer mellan befolkningsgrupper är attityder, trygghetskänsla, växelverkan och delaktighet. Goda relationer mellan befolkningsgrupper kan stärkas genom arbete inom de olika delområdena och mätas genom de uppföljningsobjekt som utvecklats. Uppföljningsobjekt är bland annat medvetenhet om rättigheterna, tillgång till stöd och förtroende för beslutsfattandet. 

Relationerna mellan befolkningsgrupper hänför sig till likabehandling, icke-diskriminering, tillhörighet i samhället, välfärd och säkerhet. En genuin demokrati kräver jämlikhet och relationer mellan olika befolkningsgrupper. Politiken för goda relationer mellan befolkningsgrupper syftar till att påverka samhällets verksamhet genom att öka kontakterna mellan olika befolkningsgrupper på lika villkor, upplevelserna av delaktighet och trygghetskänslan. 

Justitieministeriet utvecklar politiken för goda relationer mellan befolkningsgrupper som en del av arbetet för att främja likabehandling, delaktighet och demokrati. 
 

Goda relationer mellan olika befolkningsgrupper på lokal nivå skapas i samspel mellan många olika aktörer: myndigheter, beslutsfattare, religiösa samfund, medier och företag. I detta avseende har lokala myndighetstjänster såsom skolor, social- och hälsovårdstjänster, bibliotek och idrottstjänster en mycket viktig roll.

 

Ytterligare information

Mia Luhtasaari, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet likabehandling  människohandel  etniska relationer  brottsoffer  hållbar utveckling  Telefon:0295150130   E-postadress:


Peter Kariuki, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val ETNO  etniska relationer  Telefon:0295150191   E-postadress:


Nina Suorsa, sakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val ETNO  etniska relationer  medborgarinitiativ  val  Telefon:0295150279   E-postadress: