Konsekvensbedömning vid lagberedning

Konsekvensbedömningen tar till stöd för beslutsfattandet fram så tillförlitliga bedömningar som möjligt av lagförslagens väsentliga konsekvenser. Konsekvensbedömningen är en integrerad del av ministeriernas lagberedning. Dess uppgift är att utvidga de alternativ för genomförande av reformer som övervägs och beredningens kunskapsunderlag. Dessutom stärker konsekvensbedömningen lagberedningens öppenhet och ansvarsfullhet.

Konsekvensbedömningen styrs genom de allmänna anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning och ministeriernas tematiska anvisningar som kompletterar dem. De allmänna anvisningarna hjälper lagberedarna att planera konsekvensbedömningen, identifiera och bedöma olika konsekvenser samt vid behov söka ytterligare information. Konsekvenserna som bedöms delas i anvisningarna in i ekonomiska konsekvenser, miljökonsekvenser samt andra konsekvenser för människor och samhälle. Dessutom innehåller anvisningarna länkar till ministeriernas tematiska anvisningar.

Lagberedarna kan vid genomförandet av konsekvensbedömningen utnyttja till exempel ministeriets specialister inom konsekvensbedömning, tvärsektoriellt samarbete och samråd med intressentgrupper och experter. Lagberedarna får till exempel stöd för konsekvensbedömningen över ministeriegränserna av kompetensnätverket för konsekvensbedömning vid statsrådet.

Resultaten av och bakgrunden till konsekvensbedömningen presenteras kortfattat i den regeringsproposition som utarbetas om lagförslaget.

Det självständiga och oberoende rådet för bedömning av lagstiftningen ger utlåtanden om kvaliteten på konsekvensbedömningarna i utkasten till regeringspropositioner.

Ytterligare information:

Anvisningar om konsekvensbedömning vid lagberedning

Kompetensnätverket för konsekvensbedömning vid statsrådet

Rådet för bedömning av lagstiftningen (statsrådets kansli)