De regionala delegationer för etniska relationer

Etno består av en riksomfattande delegation och sju regionala delegationer för etniska relationer (Etno).

  • Etno i Södra Finland: Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland
  • Etno i Västra Finland: Egentliga Finland och Satakunta
  • Etno i Birkaland och Mellersta Finland
  • Etno i Österbotten: Österbotten och Södra Österbotten
  • Etno i Östra Finland: Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax
  • Etno i Norra Finland: Norra Österbotten och Kajanaland
  • Etno i Lappland

Kontaktuppgifter till de regionala Etno delegationerna

Verksamheten i de regionala delegationerna samordnas vid sju närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler). E-postadressen har formen: förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Etno i Södra Finland

NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 000 (växel)

Etno i Västra Finland

NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 500 (växel)

Etno i Birkaland och Mellersta Finland

NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 000 (växel)

Etno i Östra Finland

NTM-centralen i Norra Savolax, tfn 0295 026 500 (växel)

Etno i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten, tfn 0295 028 500 (växel)

Etno i Norra Finland

NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 000 (växel)

Etno i Lappland

NTM-centralen i Lappland, tfn 0295 037 000 (växel)

På kartan finns regionala delegationer: ETNO i Lappland, i Norra Finland, i Österbotten, i Östra Finland, i Birkaland och Mellersta Finland, i Västra Finland och i Södra Finland.