Arbetsgrupper och kommissioner

På denna sida finns en förteckning över aktuella arbetsgrupper och kommissioner vars arbete pågår som bäst och deras mandattider. Om mandattiden för en arbetsgrupp har förlängts, finns den aktuella tidsfristen i denna förteckning. 

Se också ministeriets delegationer och nämnder.