Den riksomfattande delegationen för etniska relationer

Den riksomfattande Etno är verksam i anslutning till justitieministeriet. Ordförande för delegationen är justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen.

Delegationen har även tre vice ordförande: avdelningschef för inrikesministeriets migrationsavdelning Minna Hulkkonen, riksdagsledamot Aki Lindén från Socialdemokratiska riksdagsgruppen och Kriscentret Monikas direktör Natalie Gerbert från Monika-Naiset liitto ry.

De medlemmarna i den riksomfattande Etno kan vara:

  • justitieministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet
  • registrerade föreningar som företräder invandrare eller etniska minoriteter
  • registrerade religionssamfund
  • Finlands Kommunförbund r.f.
  • de centrala arbetsmarknadsorganisationerna
  • i riksdagen företrädda politiska partier
  • de regionala delegationerna för etniska relationer

I delegationen kan även utnämnas permanenta sakkunniga.