Justitieministeriet i sociala medier

Justitieministeriet använder sociala medier för informationsförmedling och som diskussionskanal. I sociala medier delar vi nyheter och information om aktuella frågor.

Privata ärenden kan inte inledas via sociala medier. För att inleda ett ärende vid ministeriet ska du kontakta registratorskontoret.

Mer om att uträtta ärenden vid justitieministeriet.

Administration av kanalerna i sociala medier

Justitieministeriets kanaler i sociala medier administreras av kommunikationsenheten. Kanalerna som gäller demokratifrågor administreras av ministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt. 

Diskussioner och svar på frågor

Vi svarar på sakliga frågor så snart som möjligt. Vi är närvarande i tjänsterna under tjänstetid. Vi tar inte ställning till enskilda rättsfall och ger inte juridisk rådgivning. Vi modererar vid behov diskussionerna och raderar lagstridiga och osakliga meddelanden.

Kommentera våra tjänster!

Du får gärna kommentera innehållet i och användningen av våra tjänster i sociala medier och komma med förbättringsförslag. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet i sociala medier.

Blankett för kommentarer