Delegationer

På dessa sidor finns information om delegationer inom justitieministeriet och dess förvaltningsområde. Här ges upplysningar om deras verksamhet, uppgifter och sammansättning.

Delegationer

Läs mer på justitieministeriet.fi

Information om lagstiftnings- och utvecklingsprojekt