Rivning och nybygge

Bostadsaktiebolagens beslut om rivning av byggnader och nybyggen underlättades när lagändringarna om rivning och nybygge trädde i kraft den 1 mars 2019.

I praktiken betyder rivning för nybygge att husbolag i tillväxtcentrum river ned eller överlåter de byggnader som kräver grundliga reparationer eller förbättringar för rivning och att det i stället för dem byggs mera nya bostäder eller andra lägenheter.

I praktiken är det i allmänhet ekonomiskt sett ändamålsenligt med rivning för nybygge främst i sådana relativt låga husbolag som är byggda på 1960–1980-talet, som är i behov av grundliga reparationer och som är belägna i tillväxtcentrum invid goda trafikförbindelser där det finns möjlighet till avsevärt utökad byggrätt. Lagen underlättar genomförandet av markanvändnings- och bostadspolitiken särskilt i städernas tillväxtområden.