Justitieminister

Justitieminister Antti Häkkänen leder justitieministeriet.

Minister Häkkänen behandlar ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde med undantag av ärenden som gäller landskapet Ålands självstyrelse. De behandlas av kommunikationsminister Anne Berner.

Ministerns presentation (statsrådet) 
 

Ministers medarbetare

Ministerns sekreterare Teija Moilanen
tfn 09 1606 7501 eller 02951 50434

Specialmedarbetare Lauri Koskentausta
(mediarelationer)
tfn 02951 50131

Specialmedarbetare Sami Paatero
tfn 02951 50310

Ledningens sekreterare Ani Antila-Virtanen
tfn 02951 50460

(från 24.1) Ledningens sekreterare Tuuli Mustonen
tfn 02951 50125

Telefax 09 1606 7525
E-post: förnamn.efternamn@om.fi

Externa länkar

På statsrådets webbplats:

- Regeringsprogrammet
- Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare
- Ministerutskotten
- Ministerarbetsgrupper
- En förteckning över tidigare justitieministrar (statsrådet)

Tilläggsuppgifter:
Antti Häkkänens webbplats (på finska)
Antti Häkkänen på Twitter
(ministeriet ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll)

Minister Häkkänens svar på skriftliga spörsmål kan hittas vid riksdagens webbsidor: Senaste riksdagsärenden / Skriftliga spörsmål / Sök. Skriv in i sökrutan: Riksdagsnummer:SSS Aktor:"Häkkänen Antti"