Till medierna

Kommunikationsenheten svarar på mediernas frågor som gäller ministeriets verksamhet och hjälper med att hitta de personer som har sakkunskap i ett visst ämne. På sidan Personsökning kan du också själv leta efter information om vem som kan kontaktas i enskilda ärenden.

Nyheter

Våra pressmeddelanden och nyheter finns på vår webbplats, på vårt Twitter-konto och som RSS-flöden. På sidan Beställning av nyheter kan du prenumerera på pressmeddelanden om olika ämnen. Bekanta dig också med sidan Justitieministeriet i sociala medier.

Projekt och lagberedning

Aktuell information om justitieministeriets pågående projekt och lagberedningsarbete finns i Statsrådets tjänst för projektinformation.

Publikationer

Publikationer som getts ut i justitieministeriet publikationsserie finns tillgängliga i Statsrådets publikationsarkiv Valto.

Ministeriet i sociala medier

Justitieministeriet använder sociala medier för informationsförmedling och som diskussionskanal. I sociala medier delar vi nyheter och information om aktuella frågor.

Privata ärenden kan inte inledas via sociala medier. För att inleda ett ärende vid ministeriet ska du kontakta vårt registratorskontor (justitieministeriet@om.fi).

Mer information om kontakter med justitieministeriet