Avdelningar och enheter

Vid justitieministeriet finns en lagberedningsavdelning, en justitieförvaltningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning.

Enheter som är fristående från avdelningarna är enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, kommunikationsenheten, förvaltningsenheten, ekonomienheten, dataadministrationsenheten, enheten för intern revision och stöd för ministeriets ledning.

Organisationschema (pdf)