Att begära information

Om du vill få tillgång till dina uppgifter eller utöva övriga rättigheter när det gäller uppgiftsskydd, kontakta vårt registratorskontor. Var vänlig och ange vilken verksamhet vid ministeriet du stått i kontakt med, så att vi kan hitta dina uppgifter. Uppge också ditt telefonnummer, eftersom vi ofta måste be om ytterligare upplysningar för att kunna svara på en begäran om information.

Beakta även att justitieministeriet måste kunna bekräfta din identitet för att garantera uppgifternas konfidentialitet. Om du vill kan du också begära information genom att personligen besöka Statsrådets kanslis registratorskontor på adressen Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.

Mer information om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen finns på dataombudsmannens byrås webbplats.