CERV-evenemangskalender

CERV-programmets kontaktpunkt i Finland upprätthåller en evenemangskalender. I kalendern finns information om alla kommande informationstillställningar och nätverksevenemang som gäller CERV och som Finlands kontaktpunkt är med och ordnar.

Kommande evenemang

Tidpunkt Evenemang Mer information
5.9.2024

Frågesession (Q&A) om utlysningen Vänorter.

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Mer information på EACEA:s webbplats.

Tidigare evenemang

Tidpunkt Evenemang Mer information

27.5. kl. 9:30-12:45 (del 1)

28.5. klo 9:45-12:45 (del 2)

Infomöte om utlysningen Kännedom om unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.
Anmäl dig på EACEA:s webbplats före den 23.5. kl. 18
17.5.2024 kl. 10-12

Infomöte om utlysningen Kännedom om unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 
16.5. 2024 kl. 11:00-13:30

Infomöte om utlysningen Vänorter.

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Anmäl dig på EACEA:s webbplats före den 15.5. kl. 18
Torsdagen den 18 april kl. 10:30 – 17:30

Infomöte om utlysningen Europeisk hågkomst.

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Anmäl dig på EACEA:s webbplats
25.3. kl. 11–13

Frågesession (Q&A) om utlysningen Kommunernas nätverk.

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

 

Anmäl dig på EACEA:s webbplats

Måndagen den 4 mars kl. 14.00–16.30

Infomöte om utlysningarna Kommunernas nätverk, Vänorter och Europeisk hågkomst. 

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 
Den 28 februari 2024 kl. 11:30-13:30

Utbildning: integrering av ett jämställdhetsperspektiv i ett projektförslag (gender mainstreaming).

Nätverket av kontaktpunkter är arrangör. 

Evenemanget hålls på engelska. 
Anmäl via Citizens´ Forum webbplats.
Tisdagen den 27 februari kl. 11:00 - 13:30

Infomöte om utlysningen Barnens rättigheter och deltagande: Hur lämnar jag in en ansökan.

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Anmäl dig på EACEA:s webbplats.

Måndagen den 12 februari kl. 10–12

Utbildning i ansökningsprocessen och användningen av finansieringsportalen.

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 

tisdag den 13 februari 2024 kl. 10.30–13.30

Infosession: Kommunernas nätverk -utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Måndagen den 19 februari kl. 14-16

Utbildning i ansökningsprocessen och användningen av finansieringsportalen. 

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 
24.1.24

Infosession: Barnens rättigheter och deltagande -utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Evenemanget hålls online.

Evenemanget hålls på engelska. Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

18.1.24

Infosession: Förebyggande av könsrelaterat våld och våld mot barn -utlysning

Arrangör: Europeiska kommissionen

Evenemanget hålls på engelska. Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

18.1.24

Infosession: Jämställdhet-utlysning

Arrangör: Europeiska kommissionen

Evenemanget hålls på engelska. Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

torsdag den 14 december

CERV-infosession: Jämställdhet

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 

den 12 december kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (DAPHNE -utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

Anmäl via blanketten.

den 11 december kl. 12–17

Informationsmöte om EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området

Arrangör: justitieministeriet

 

den 7 december kl. 15.00–17.30

Infosession: Skydd av unionens värderingar -förmedlaransökan

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

den 5 december kl. 10–12 

CERV-infosession: Förebyggande av könsrelaterat våld och våld mot barn

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 

den 27 november kl. 14–16

CERV-infosession: Barnens rättigheter och deltagande

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 
den 24 november kl. 10–12

CERV-infosession: Skydd av unionens värderingar

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 

den 10 juli kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (Främjande av medborgarnas aktivitet och deltagande -utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 30 juni kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (Främjande av medborgarnas aktivitet och deltagande -utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 29 juni kl. 11–14

Infosession och Q&A: Främjande av medborgarnas aktivitet och deltagande -utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 23 juni kl. 11–13

Infosession: Ansökningsforfarandet och förfrågningar till partner (Vänorter-utlysning)

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 7 juni kl. 11–14

Informationssession: Vänorter-utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 6 juni kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (EQUAL-utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 1 juni kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (EQUAL-utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 20 april kl. 10–14

Informationssession: Främjande av medborgarnas aktivitet och deltagande -utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 19 april kl. 10–12

Ansökningsomgång för CERV

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 

den 3 april kl. 14–16

Informationssession för kommunala aktörer om möjligheterna till EU-finansiering

Arrangör: CERV-kontaktpunkten ja Utbildningsstyrelsen

 

den 27 mars kl. 13–15

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 14 mars kl. 10.30–14.00

Informationssession: Nätverk av städer -utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 8 mars kl. 11–13 sekä den 16 mars kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum, Nätverk av städer och Vänorter -utlysningar

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 7 mars kl. 10.30–13.30

Informationssession: Europeiska hågkomst -utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 17 februari kl. 10–12

Informationssession: Daphne-utlysning

CERV-kontaktpunkten i Finland är arrangör.

 

den 16 februari kl. 11.00–13.30

Informationssession: Stadga om de grundläggande rättigheterna-utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 10 februari kl. 11.30–13.30

Informationssession: Daphne-utlysning

Genomförandeorganet EACEA är arrangör.

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.