CERV-evenemangskalender

CERV-programmets kontaktpunkt i Finland upprätthåller en evenemangskalender. I kalendern finns information om alla kommande informationstillställningar och nätverksevenemang som gäller CERV och som Finlands kontaktpunkt är med och ordnar.

Kommande evenemang

Tidpunkt Evenemang Mer information

Den 28 februari 2024 kl. 11:30-13:30

Utbildning: integrering av ett jämställdhetsperspektiv i ett projektförslag (gender mainstreaming). Nätverket av kontaktpunkter är arrangör. 

Evenemanget hålls på engelska. 
Anmäl via Citizens´ Forum webbplats.


 

Tisdagen den 27 februari kl. 11:00 - 13:30

Infomöte om utlysningen Barnens rättigheter och deltagande: Hur lämnar jag in en ansökan. Ordnas av EACEA. 

Anmäl dig på EACEA:s webbplats.

Måndagen den 4 mars kl. 14.00–16.30

Infomöte om utlysningarna Kommunernas nätverk, Vänorter och Europeisk hågkomst. Arrangör: CERV-kontaktpunkt.

Anmäl dig före den 1 mars kl. 12.00. Evenemangen ordnas på finska.

Tidigare evenemang

Tidpunkt Evenemang Mer information

Måndagen den 12 februari kl. 10–12

Utbildning i ansökningsprocessen och användningen av finansieringsportalen. Arrangör: CERV-kontaktpunkt.

 

tisdag den 13 februari 2024 kl. 10.30–13.30

Infosession: Kommunernas nätverk -utlysning

Arrangör: EACEA

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

Måndagen den 19 februari kl. 14-16

Utbildning i ansökningsprocessen och användningen av finansieringsportalen. Arrangör: CERV-kontaktpunkt.

 
24.1.24

Infosession: Barnens rättigheter och deltagande -utlysning

Arrangör: EACEA

Evenemanget hålls online.

Evenemanget hålls på engelska. Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

18.1.24

Infosession: Förebyggande av könsrelaterat våld och våld mot barn -utlysning

Arrangör: Europeiska kommissionen

Evenemanget hålls på engelska. Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

18.1.24

Infosession: Jämställdhet-utlysning

Arrangör: Europeiska kommissionen

Evenemanget hålls på engelska. Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

torsdag den 14 december

CERV-infosession: Jämställdhet

Arrangör: CERV-kontaktpunkt

 

den 12 december kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (DAPHNE -utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

Anmäl via blanketten.

den 11 december kl. 12–17

Informationsmöte om EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området

Arrangör: justitieministeriet

 

den 7 december kl. 15.00–17.30

Infosession: Skydd av unionens värderingar -förmedlaransökan

Arrangör: EACEA

Mer information på Europeiska kommissionens webbplats.

den 5 december kl. 10–12 

CERV-infosession: Förebyggande av könsrelaterat våld och våld mot barn

Arrangör: CERV-kontaktpunkt

 

den 27 november kl. 14–16

CERV-infosession: Barnens rättigheter och deltagande

Arrangör: CERV-kontaktpunkt

 
den 24 november kl. 10–12

CERV-infosession: Skydd av unionens värderingar

Arrangör: CERV-kontaktpunkt

 

den 10 juli kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (Främjande av medborgarnas aktivitet och deltagande -utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 30 juni kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (Främjande av medborgarnas aktivitet och deltagande -utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 29 juni kl. 11–14

Infosession och Q&A: Främjande av medborgarnas aktivitet och deltagande -utlysning

Arrangör: EACEA

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 23 juni kl. 11–13

Infosession: Ansökningsforfarandet och förfrågningar till partner (Vänorter-utlysning)

Arrangör: EACEA

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 7 juni kl. 11–14

Informationssession: Vänorter-utlysning

Arrangör: EACEA

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 6 juni kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (EQUAL-utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 1 juni kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum (EQUAL-utlysning)

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 20 april kl. 10–14

Informationssession: Främjande av medborgarnas aktivitet och deltagande -utlysning

Arrangör: EACEA

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 19 april kl. 10–12

Ansökningsomgång för CERV

Arrangör: CERV-kontaktpunkt

 

den 3 april kl. 14–16

Informationssession för kommunala aktörer om möjligheterna till EU-finansiering

Arrangör: CERV-kontaktpunkt ja Utbildningsstyrelsen

 

den 27 mars kl. 13–15

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 14 mars kl. 10.30–14.00

Informationssession: Nätverk av städer -utlysning

Arrangör: EACEA

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 8 mars kl. 11–13 sekä den 16 mars kl. 11–13

Info- och nätverksevenemang: Citizens' Forum, Nätverk av städer och Vänorter -utlysningar

Arrangör: europeiska CERV-kontaktpunkter

 

den 7 mars kl. 10.30–13.30

Informationssession: Europeiska hågkomst -utlysning

Arrangör: EACEA

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 17 februari kl. 10–12

Informationssession: Daphne-utlysning

Arrangör: CERV-kontaktpunkt

 

den 16 februari kl. 11.00–13.30

Informationssession: Stadga om de grundläggande rättigheterna-utlysning

Arrangör: EACEA

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.

den 10 februari kl. 11.30–13.30

Informationssession: Daphne-utlysning

Arrangör: EACEA

Material för evenemanget på Europeiska kommissionens webbplats.