Installation av hiss i efterhand

På webbplatsen Hissilaskuri.fi är det möjligt beräkna på vilket sätt kostnaderna för installation av hiss i efterhand fördelas mellan bostadsaktiebolagets aktieägare. Tjänsten är främst avsedd för bostadsaktiebolagens disponenter, styrelseledamöter och aktieägare.

Hisskalkylatorn kan användas för att beräkna fördelningen av byggnadskostnaderna när en ny hiss installeras i ett gammalt hus med minst tre våningar eller enbart i en del av trapphusen. Kalkylatorn kan inte användas för att beräkna fördelningen av kostnaderna för underhåll eller renovering av en hiss som redan finns i huset.

Hisskalkylator: Hissilaskuri (på finska)