Statsrådet och ministerierna Media

En delegation för medborgarsamhällspolitik har tillsatts

Justitieministeriet 4.10.2007 10.57
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag den 4 oktober tillsatt en delegation för medborgarsamhällspolitik, som har till uppgift att främja samarbetet mellan medborgarsamhället och myndigheterna. Delegationen är ny och tillsattes nu för första gången. Delegationen följer verkställigheten av det principbeslut som fattats i syfte att trygga medborgarorganisationernas ställning samt tar initiativ, ger utlåtanden och främjar forskningsverksamhet.

Ordförande för delegationen som tillsatts för en fyraårsperiod är generalsekreterare Jukka Pekkala från Finlands Idrott rf och vice ordförande verksamhetsledare Riitta Särkelä från Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf. Dessutom hör till delegationen 18 medlemmar, som företräder företrädare för medborgarsamhället, forskningen, näringslivet samt ministerierna och myndigheter. Delegation kan också utse permanenta sakkunniga. Delegationens generalsekreterare är konsultativ tjänsteman Sari Aalto-Matturi från justitieministeriet.

Delegationens första mandatperiod utgår den 31 oktober 2011.

I mars 2007 fattade statsrådet ett principbeslut som tryggar medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar och utfärdare en förordning om en delegation för medborgarsamhällspolitik.

Ytterligare upplysningar:

Konsultativ tjänsteman Sari Aalto-Matturi, justitieministeriet, tfn (09) 1606 7963

Bilagor:

Promemorian (på finska) bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi