Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons tal på Svenska Folktingets huvudfest på Svenska Teatern 6.11.2019

Justitieministeriet
6.11.2019 22.30
Tal

Värderade festpublik, bästa TV-tittare,

Då jag växte upp i Jakobstad, tyckte jag inte att det var så märkligt med Svenska dagen. Vi hade ju ”svenska dagen” i praktiken varje dag i min hemstad. Men med åren har insikten infunnit sig. Svenska dagen är verkligen värd att uppmärksammas och firas. För hundra år sedan, år 1919, såg vårt lands första grundlag dagens ljus. I den slogs fast att finska och svenska är Finlands nationalspråk. Ett folk men två språk. Det här var helt avgörande för det svenska språkets fortlevnad i vårt land.

Att få tala sitt modersmål handlar om mycket mer än bara ett språk och kommunikation. Det handlar om identitet och kultur. Det handlar om trygghet, det handlar om förståelse. Det handlar om att inte behöva vara rädd att tala sitt eget språk när man är ute på gator och torg. Det handlar om att få gå i skola på sitt modersmål och att få prata sitt känslospråk när man är sjuk. Modersmålet är en trygghet för var och en av oss. En viktig grundläggande rättighet. Alla finländare ska få känna sig lika värdefulla, oberoende av modersmål.

Nu har vi kanske det bästa regeringsprogrammet någonsin ur ett språkligt perspektiv. Regeringen kommer att göra en ny nationalspråksstrategi och vi vill förbättra språkklimatet i vårt land. Vi vill trygga de språkliga rättigheterna i vårdreformen och andra reformer. Regeringen vill främja inlärningen av det andra inhemska språket och har också som mål att göra svenskan och finskan obligatoriska i studentskrivningarna igen. Låt mig också säga det: För landets fortsatta tvåspråkighet, är skolan, tillgången till media på svenska och beaktande av de språkliga rättigheterna i stora förvaltningsreformer synnerligen centrala.

Vi alla här i salen idag och alla där hemma framför tv:n är ambassadörer för det svenska i Finland.

Vad kan vi då göra? Själv tycker jag att vi alla kan försöka påverka språkklimatet med vår egen attityd. Och det är just här vi skall börja eller fortsätta, vid den enskilda individen. Du och jag. Alla som ser ett mervärde i att Finland även i framtiden är ett land med två nationalspråk.

Vi ska inte vara rädda för att stå upp för vårt modersmål och för Finlands tvåspråkighet och vår plats i den nordiska gemenskapen. Använd svenska i vardagen, ge era finskspråkiga vänner möjlighet att tala svenska, byt inte genast till finska. Ge beröm och uppmuntran då du betjänas på svenska och var stolt över ditt språk, över tvåspråkigheten och den finlandssvenska kulturen.

Glad Svenska Dagen!

Tillbaka till toppen