FI SV

Partiet Suomen Kansa Ensin införts i partiregistret

Justitieministeriet 11.12.2018 12.02
Nyhet

Suomen Kansa Ensin r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 18 partier.

Ytterligare upplysningar: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn  02951 50128, förnamn.j.efternamn@om.fi

Registrerade partier