Hoppa till innehåll
Media

Startskott för främjandet av digital delaktighet

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2021 16.54 | Publicerad på svenska 29.11.2021 kl. 10.56
Pressmeddelande

De nordiska och baltiska ländernas ministrar med ansvar för digitaliseringen gav vid sitt möte den 26 november ett gemensamt uttalande som stakar ut riktlinjer för utvecklingen av digital delaktighet.

I uttalandet betonas att digital delaktighet är en förutsättning för en framgångsrik digital förändring och för regionens konkurrenskraft.

”En väl genomförd digitalisering stärker i bästa fall delaktigheten i samhället. Våra samhällen i Norden och i Baltikum bygger på demokrati, jämlikhet, humankapital och socialt ansvar. Vi måste se till att den digitala förändringen i vår region följer dessa principer både nu och i framtiden. Vi har inlett ett samarbete mellan de nordiska och de baltiska länderna för att främja digital delaktighet”, konstaterar kommunminister Sirpa Paatero

Som första åtgärd har ministerrådet för digitaliseringsfrågor inlett en utredning om digital delaktighet. Utredningen blir färdig i februari 2022.

”Resultaten av utredningen utgör grunden för gemensamma åtgärder och utvecklingen av de nordiska och baltiska ländernas mätare för digital delaktighet”, berättar Paatero. 

Målet är att de politiska beslutsfattarna i de nordiska och baltiska länderna har en enhetlig syn på läget för den digitala delaktigheten i samhällena. Detta stöder utvecklingen av effektiva politiska åtgärder för att undanröja den digitala klyftan.

Digital identitet en viktig möjliggörare av framtida tjänster

Hur kan de nordiska och de baltiska länderna säkerställa att man i utvecklingen av den europeiska digitala identiteten i tillräcklig utsträckning beaktar de nordiska värderingarna och en tillräckligt hög säkerhetsnivå?  Även detta diskuterades ingående vid ministerrådets möte. 

Kommissionens initiativ presenteras av Europeiska kommissionens direktör för digitalisering Roberto Viola. Viola betonade samarbetets betydelse för utvecklingen av gemensamma lösningar.

Mer information:
Katja Väänänen, specialsakkunnig, tfn 0295 530245, katja.vaananen(at)vm.fi

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas formella samarbetsforum. Ministerrådet för digitaliseringsfrågor omfattar förutom de nordiska länderna också tre baltiska länder: Estland, Lettland och Litauen. Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. 

Tillbaka till toppen