Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp bereder en reform av lagstiftningen om vapenbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2023 12.48
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som bereder de nödvändiga ändringarna i lagstiftningen om vapenbrott. Särskild uppmärksamhet fästs vid skjutvapenbrott som har samband med organiserad brottslighet eller annan kriminell verksamhet som sker i grupp. Lagstiftningen om vapenbrott skärps i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo.

Justitieministeriets arbetsgrupp har i uppgift att utvärdera 41 kap. i strafflagen om vapenbrott och bereda de lagstiftningsändringar som behövs för att genomföra de åtgärder som är inskrivna i regeringsprogrammet.

Enligt regeringsprogrammet ska minimistraffet för grovt skjutvapenbrott höjas från fyra månader till två år, varvid fängelsestraffet i regel ska dömas ut ovillkorligt. Det blir straffbart som grovt skjutvapenbrott att bära eller transportera ett olovligt skjutvapen på allmän plats eller i ett fordon. I enligt med regeringsprogrammet skärps dessutom straffen för innehav av farligt föremål och av ämne som lämpar sig för att skada någon annan.

Syftet med arbetsgruppens beredningsarbete är att straffbestämmelserna om vapenbrott bildar en aktuell, tillräckligt omfattande, tydlig och konsekvent helhet. Vapenbrottens skadlighet och farlighet beaktas på behörigt sätt. Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före den 28 juni 2024.

Förändringar i brottsligheten ligger bakom lagreformen om vapenbrott

Under den senaste tiden har det förts en samhällelig debatt om väpnade brott bland organiserade kriminella sammanslutningar, särskilt innehav av otillåtna skjutvapen. Också eggvapen har diskuterats i samband med så kallade gatugäng, som unga ansluter sig till. Ur straffrättslig synvinkel är vapen kopplade till en avsevärd risk för brott mot liv och hälsa.

Straffbestämmelserna om vapenbrott har inte granskats som en helhet på några årtionden. Justitieministeriet publicerade i februari 2023 en promemoria där nuläget för bestämmelserna och behövliga åtgärder bedömdes.

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, [email protected]

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen