Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU haluaa kehittää verkkokauppaan liittyvää sääntelyä

Oikeusministeriö
28.1.2016 13.35
Tiedote
Tavaran verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä sekä digitaalisten tuotteiden toimittamista koskevaa EU-sääntelyä halutaan kehittää. Tavoitteena on yhtenäisen sääntelyn avulla luoda edellytyksiä sähköisen kaupankäynnin kasvulle. Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle EU:n komission joulukuussa tekemät digitaalisia sopimuksia koskevat direktiiviehdotukset.

Tavaran verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevat säännösehdotukset vastaisivat pääosin nykyisiä kulutustavaroiden kauppaa ja takuuta koskevan direktiivin säännöksiä. Merkittävä muutos kuitenkin olisi se, että ehdotuksen mukaan uusi direktiivi olisi täysharmonisoiva eli jäsenvaltiolla ei olisi oikeutta poiketa direktiivin säännöksistä kuluttajien eduksi.

Säännökset digitaalisesta sisällöstä olisivat EU-tasolla täysin uusia eikä Suomessa, kuten ei useimmissa muissakaan EU-maissa, ole erityissäännöksiä tällaisista hyödykkeistä.

Digitaalisia tuotteita ovat mm. tietokoneohjelmat ja erilaiset ladattavat mediasisällöt samoin kuin erilaiset viestintäpalvelut.

Valtioneuvosto katsoo, että nykyistä pidemmälle menevä harmonisointi olisi lähtökohtaisesti omiaan parantamaan yritysten edellytyksiä käydä rajat ylittävää kauppaa EU:ssa. Toteutuessaan tämä voisi lisätä kilpailua tavaroiden ja digitaalisen sisällön tarjonnassa myös Suomessa, mikä on myönteistä myös kuluttajien kannalta. Toisaalta omien erityissäännösten luominen sekä tavaran etämyynnille että digitaalisten hyödykkeiden kaupalle tekisi oikeusjärjestelmästä monimutkaisen ja hankaloittaisi niin yritysten, kuluttajien kuin viranomaistenkin toimintaa.

Direktiiviehdotuksia koskevat neuvottelut ovat juuri alkamassa EU:n työryhmässä.

Listietoja:
lainsäädäntöjohtaja Antti T Leinonen, puh. 02951 50264 (sähköposti: [email protected]), ja lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen (paikalla 1.2.), puh. 02951 50266 (sähköposti: [email protected])

Tillbaka till toppen