Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:n oikeusministerit hyväksyivät terrorismidirektiivin

Oikeusministeriö
11.3.2016 13.52
Tiedote
EU:n oikeusministerit hyväksyivät terrorismirikoksia koskevan direktiiviehdotuksen oikeus- ja sisäasiainneuvoton kokouksessa Brysselissä. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot säätämään rangaistavaksi terroristisessa tarkoituksessa tapahtuvan matkustamisen EU:n ulkopuolelle sekä tällaisten matkojen rahoituksen, järjestämisen ja edistämisen.

- On hyvä huomata, että EU:n koneisto pystyy tarvittaessa toimimaan nopeasti ja tehokkaasti. Nyt luomme tarpeellista uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaa nykyistä tehokkaamman puuttumisen terroristisessa tarkoituksessa tapahtuvaan matkustamiseen. Tärkeintä minusta on se, että voimme jo ennalta estää vierastaistelijoiksi lähtevien matkustamisen, oikeus- ja työministeri Jari Lindström korosti.

Hallitus on linjannut turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassaan, että Suomi kriminalisoi matkustamisen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittamisen.

- Kokouksessa saavutettu neuvottelutulos on kompromissi. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma ja Euroopan unionin allekirjoittama Euroopan neuvoston lisäpöytäkirja velvoittavat kriminalisoimaan matkustamisen muualle kuin kansalaisuusvaltioon tai asumisvaltioon. Nyt edessämme oleva ehdotus kriminalisoi matkustamisen EU:n ulkopuolelle. Direktiivin kriminalisointivelvoite näyttää siis olevan suppeampi kuin sen taustalla olevissa kansainvälisissä asiakirjoissa, sanoi Lindström.

- Direktiivin kriminalisointivelvoitteet ovat varsin laajoja, mikä korostaa perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä velvoitteiden toteuttamisessa, Lindström painotti.

Terrorismirikoksia koskeva direktiiviehdotus hyväksytään lopullisesti Euroopan parlamentin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Kokouksen yhteydessä ministeri Lindström keskusteli terrorismin torjunnasta, maahanmuutosta ja vihapuheen torjumisesta Saksan oikeusministeri Heiko Maasin kanssa. Keskusteluissa olivat esillä Saksan käynnistämät konkreettiset toimenpiteet vihapuheen torjumiseksi erityisesti Internetissä.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Leena Riekkola, puh. +358 2951 60375,
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170,
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh. +358 2951 50176

Tillbaka till toppen