Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar antog direktivet om terrorismbekämpning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2016 13.52
Pressmeddelande
EU:s justitieministrar antog förslaget till direktiv om terroristbrott vid EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel. Enligt direktivet ska medlemsstaterna kriminalisera resor utanför EU-området för terroristsyften samt finansiering, organisering och underlättande av sådana resor.

- Det är fint att se att EU vid behov kan agera snabbt och effektivt. Nu skapar vi nödvändig ny lagstiftning som ger oss bättre möjligheter att ingripa i utlandsresor för terroristsyften. Det viktigaste enligt min åsikt är att vi redan på förhand kan förhindra avfärden av utländska krigare, betonade justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Enligt regeringens asylpolitiska årgärdsprogram ska Finland kriminalisera resor till utlandet för att begå terrordåd samt finansierandet av sådana resor.

- Förhandlingsresultatet som uppnåddes vid mötet är en kompromiss. Enligt FN:s säkerhetsråds resolution och tilläggsprotokollet till Europarådets konvention som undertecknats av Europeiska unionen ska kriminaliseringsskyldigheten gälla resor till andra länder än det land där personen i fråga är medborgare eller bosatt. Enligt förslaget som nu antogs ska resor utanför EU-området kriminaliseras. Kriminaliseringsskyldigheten som ingår i direktivförslaget verkar därmed vara mer begränsad än i de internationella dokumenten som ligger i bakgrunden, sade Lindström.

- Kriminaliseringsskyldigheterna enligt direktivet är rätt omfattande och därför är det särskilt viktigt att se till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna beaktas vid genomförandet av skyldigheterna, påpekade Lindström.

Direktivet antas slutligt efter förhandlingarna med Europaparlamentet.

I samband med mötet diskuterade minister Lindström med Tysklands justitieminister Heiko Maas om terrorismbekämpning, invandring och möjligheterna att ingripa i hatretorik. Diskussionen gällde bland annat de konkreta åtgärder som vidtagits i Tyskland för att motarbeta speciellt näthat.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn +358 2951 60375,
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn +358 2951 50170,
lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn +358 2951 50176

Tillbaka till toppen