Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp: Finland tar emot även afghanska flyktingar i flyktingkvoten 2022

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2021 21.07
Pressmeddelande

Nästa år tar Finland emot åtminstone 1 050 kvotflyktingar. Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet fastställde i dag hur kvoten fördelas mellan olika flyktinggrupper.


Som en del av flyktingkvoten 2022 tar Finland emot sammanlagt 500 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet samt 200 kongolesiska flyktingar från Zambia. Finland tar dessutom emot 70 flyktingar som evakuerats från Libyen till Rwanda samt 130 flyktingar utan nationalitets- och områdesavgränsning, inklusive nödfall.

Finland tar också emot åtminstone 150 afghanska flyktingar från Iran. Tidigare i september fastställde regeringen vid sin budgetförhandling att det ska finnas beredskap att ännu höja flyktingkvoten 2022 till högst 2 000 platser på grund av krisen i Afghanistan. Då kan Finland ta emot högst 950 afghaner från Iran utöver det som tidigare beslutats. En eventuell höjning av flyktingkvoten för att bemöta situationen i Afghanistan granskas i samband med kompletteringen av budgetpropositionen eller i samband med tilläggsbudgetpropositionerna.

– Det är viktigt att vi tar ansvar för människor i nöd. Situationen i Afghanistan har eskalerat snabbt. Därför är det viktigt att regeringen ser det möjligt att höja flyktingkvoten, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Flyktingkvoten har beretts utifrån ett förslag som FN:s flyktingorgan UNHCR har gett Finland. Utgångspunkten är att Finland i regel fortsätter ta emot samma flyktinggrupper som under de senaste åren. På så sätt kan man bäst dra nytta av tidigare erfarenheter och stödja integrationen av flyktingar.

– Systemet med kvotflyktingar är ett av de effektivaste sätten att hjälpa de mest utsatta människorna. I flyktingkvoten betonar Finland valet av just dessa grupper, såsom familjer samt kvinnor och barn i en svår situation. I kvoten för 2022 inkluderas också 30–40 ensamkommande minderåriga, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Riksdagen fattar det slutgiltiga beslutet om flyktingkvoten i december i samband med att budgeten fastställs.

Behovet av att skydda kvotflyktingar bedöms redan på förhand


Mottagande av kvotflyktingar är också ett effektivt sätt att stödja länder där det finns stora grupper flyktingar. De finländska myndigheterna väljer enligt UNHCR:s förslag de flyktingar som tas emot i Finland. Behovet av skydd för flyktingarna och förutsättningarna för integration bedöms redan innan de anländer till Finland.

Finland har tillsammans med Europeiska kommissionen uppmuntrat också andra EU-medlemsstater att delta i mottagandet, dvs. vidarebosättningen, av kvotflyktingar. De globala behoven av vidarebosättning har ökat under de senaste åren och Europeiska kommissionen har som mål att EU-länderna ska kunna ta emot åtminstone 30 000 kvotflyktingar nästa år. Kommissionen stödjer medlemsstaterna via asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) genom att betala 10 000 euro i anslag för varje kvotflykting som tas emot.

Mer information:
Maria Swanljung, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 029 515 0023, [email protected]
Vava Lunabba, generalsekreterare för ministerarbetsgruppen, tfn 0295 150 120, [email protected]
Flyktingkvoten:
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected]
Milja Henttonen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 050 599 3094, [email protected]

Tillbaka till toppen