Hoppa till innehåll
Media

Minister Jari Lindström: Förebyggande av brott främjar välmående och ger dessutom ekonomisk nytta

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2017 10.21
Pressmeddelande

- Inför det kommande kommunalvalet vill jag lyfta fram vikten av brottsförebyggande när det gäller att främja kommuninvånarnas välmående. Förebyggande av brott ger dessutom även ekonomisk nytta, sade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt öppningstal vid seminariet om lokalt brottsförebyggande som ordnas i Villmanstrand i dag den 6 mars.

- I Finland har man hittills inte i någon högre grad forskat i kostnadsnyttan av brottsförebyggande, men till exempel vid Cambridge universitet har man gjort en undersökning som visar att samhället genom att investera en pund i tidigt ingripande i fråga om barn som hör till en riskgrupp kan senare spara in fem pund i andra samhällskostnader.

Enligt Lindström syftar det lokala brottsförebyggandet till att man genom så kallade "mjuka åtgärder" effektiverar den förebyggande verksamheten så att det förekommer färre brott och störningar och så att invånarnas säkerhet och trygghetskänsla samtidigt förbättras.

Lindström påpekade att trots den kommande landskapsreformen har kommunerna även i framtiden ansvaret för att främja kommuninvånarnas välfärd och hälsa.

- Genom att upprätthålla den byggda miljön kan man nå goda resultat. I praktiken betyder detta bl.a. att man ser till att bostadsområdena har god belysning och är trivsamma. Det arbete som görs i daghem och skolor för att tidigt identifiera problem är minst lika viktigt som polisens förebyggande verksamhet.

Förebyggande av brott på lokal nivå förutsätter sektorsövergripande samarbete mellan myndigheterna, näringslivet, frivilligorganisationer och invånarna. Ministern betonade speciellt organisationernas roll i det lokala samarbetet.

- Många organisationer och samfund ordnar verksamhet som bidrar till att förebygga brott. Det kan till exempel vara fråga om verksamhetsmodeller för tidigt ingripande där man med hjälp av lagsport stöder barn vars uppväxt eller utveckling väcker oro.

Lindström framhävde vikten av att höra invånarna.
- När det gäller kommuninvånarnas välfärd är det viktigt att främja deras möjligheter att delta. Detta är väsentligt också med tanke på relationerna mellan de olika befolkningsgrupperna. Det viktigaste är att satsa på att invånarna känner sig trygga och trivs i sin boendemiljö. Detta mål kan nås genom att skapa möjligheter att göra saker tillsammans och stärka känslan av samhörighet.

- Kan vi ändra på vårt tänkesätt och finna nya lösningar? Tänk om vi i stället för att bestraffa ungdomar som betett sig störande på en allmän plats skulle aktivera dem genom att be dem fundera på hur köpcentret kan bli trivsammare eller på vilka andra platser de skulle kunna träffas? frågade Lindström.

Ytterligare upplysningar: Leena Riekkola, specialmedarbetare, tfn 0295 160 375

Tillbaka till toppen