Hoppa till innehåll
Media

Förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden på remiss

Utgivningsdatum 26.5.2017 10.07
Nyhet

Regeringens proposition med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden som bereds vid justitieministeriet har skickats ut på remiss. Den nya lagen ska enligt förslaget ersätta den nuvarande förvaltningsprocesslagen.

De centrala principerna för förvaltningsprocessen ska inte ändras, men i den nya lagen ska ingå noggrannare och mer informativa bestämmelser om rättegången i förvaltningsärenden. Syftet med lagen är bland annat att göra processen klarare för förvaltningsdomstolarnas klienter. I propositionen beaktas de ändringar som skett i lagstiftningen i övrigt och andra behov att reformera lagstiftningen.

En betydande ändring jämfört med den gällande regleringen är att det i princip krävs besvärstillstånd för att söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. I dagsläget omfattar systemet med besvärstillstånd ungefär hälften av de besvärsärenden som behandlas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Den nya lagen ska enligt förslaget tillämpas i högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och besvärsnämnderna samt vid behandling av vissa ärenden i marknadsdomstolen och arbetsdomstolen.

Utlåtandena ska lämnas in före den 13 juni 2017.

Ytterligare information:

Arja Manner, lagstiftningsråd (på plats fr.o.m. 2.5), tfn 02951 50450 och Anu Koivuluoma, specialsakkunnig, tfn 02951 50228, e-post: fornamn.efternamn@om


Länkar

Förslaget i tjänsten Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen