Hoppa till innehåll
Media

Omfattande tjänster och en lyckad straffprocess har en kompletterande verkan i hjälpen till offer för människohandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2023 10.14
Pressmeddelande

Enligt en utredning som publicerades i dag kan offer för människohandel stödjas i återhämtningen och återgången till vardagen endast genom ett mångsektoriellt och flexibelt nätverkssamarbete.

Inom ramen för SEIVE-projektet mot människohandel har det genomförts en utredning om fall som gäller offer för människohandel som utsatts för sexuellt våld och som varit klienter hos Brottsofferjouren. I utredningen granskades bland annat de bakomliggande sårbarhetsfaktorerna i fråga om personer som fallit offer för människohandel, möjligheterna att få hjälp, straffprocessen, den psykologiska kontrollens roll samt nätverkssamarbetets betydelse i hjälpen till offer för människohandel.

Enligt resultaten är det inte möjligt att på ett heltäckande sätt hjälpa en person som fallit offer för människohandel innan helheten som ligger bakom utnyttjandet identifieras och åtgärdas. Å ena sidan bidrog omfattande social- och hälsovårdstjänster samt andra stödtjänster till att förundersökningen och därmed hela straffprocessen blev lyckad. En lyckad straffprocess och att bli hörd under processen bidrog å andra sidan till brottsoffrens återhämtning och förebyggde att de på nytt faller offer för brott.

I utredningen framförs att betydelsen av att omfattande social- och hälsovårdstjänster, stödtjänster för brottsoffer och en lyckad brottsprocess har en kompletterande verkan bör beaktas bättre än tidigare i hjälpen till personer som har blivit utsatta för brott och i  utredningen av människohandelsbrottslighet. Utredningen innehåller 13 rekommendationer till myndigheter och andra aktörer som möter offer för människohandel.

Brottsofferjourens SEIVE-projekt, som finansieras av justitieministeriet, pågår från december 2021 till augusti 2023. Projektets huvudsakliga mål är att jämna ut regionala skillnader i kompetensen och arbetssätten hos dem som arbetar mot människohandel samt att sprida fungerande praxis för att allt fler offer för människohandel ska få den hjälp de behöver. SEIVE-projektet hör till åtgärderna i det handlingsprogram mot människohandel som statsrådet godkände den 6 maj 2021.

Mer information:
Venla Roth, statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel, tfn 0295 150 011, [email protected]
Saara Pihlaja, specialsakkunnig vid Brottsofferjouren i stödinsatser för människohandelsoffer, SEIVE-projektets projektkoordinator, tfn 040 621 2443, [email protected]

Utredning om fall som gäller offer för människohandel som utsatts för sexuellt våld och som varit klienter hos Brottsofferjouren

Tillbaka till toppen