Hoppa till innehåll
Media

Reformen av lagstiftningen om sexualbrott träder i kraft i början av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 11.10
Pressmeddelande

Bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen revideras den 1 januari 2023. Syftet med reformen är att stärka vars och ens sexuella självbestämmanderätt och skyddet av den personliga integriteten.

- Den historiska reformen av lagstiftningen om sexualbrott träder i kraft den 1 januari. Reformen är oerhört viktig eftersom alla har rätt till sexuell självbestämmanderätt. Det är en sak vi aldrig kan ge avkall på, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Vi har förberett oss på ikraftträdandet av den nya lagstiftningen genom utbildning av poliser, åklagare och domare och genom att fördela resurser till aktörerna inom det straffrättsliga systemet. Det är dock inte endast fråga om straffrätt utan också om en attitydförändring i hur vi förhåller oss till andra människors självbestämmanderätt. Medborgarna behöver information om innehållet i den nya lagstiftningen om sexualbrott, vilket riksdagen förutsatte i sin kläm i samband med att lagen godkändes, fortsätter Henriksson.

Bristen på frivillighet är central i den nya lagstiftningen om sexualbrott

I fortsättningen baserar sig definitionen av våldtäkt i strafflagen på samtycke. Med våldtäkt avses att ha samlag med en person som inte deltar frivilligt. Bristen på frivillighet är viktig också i fråga om andra sexualbrott. Enligt den nya lagen kan man göra sig skyldig till sexuella trakasserier också på något annat sätt än genom att beröra någon annan, när gärningen är tillräckligt allvarlig. Olovlig spridning av sexuell bild är en ny straffbar gärning. I och med reformen skärps dessutom straffen för sexualbrott.

Vid definitionen av sexualbrott mot barn betonas barnets fysiska integritet. Brott som riktar sig mot barn klassificeras allvarligare än i den tidigare lagstiftningen. Straffen för dessa brott blir också strängare. Utgångspunkten är att ett barn inte kan ge sitt samtycke till en sexuell handling med en vuxen.

Information om reformen finns på webbplatsen Sexualbrottslagen.fi

Justitieministeriet har öppnat en ny webbplats Sexualbrottslagen.fi. På webbplatsen presenteras det centrala innehållet i reformen av lagstiftningen om sexualbrott och ges svar på praktiska frågor ur medborgarnas synvinkel. Innehållet fokuserar på den nya definitionen av våldtäkt. Sidan innehåller också korta beskrivningar av sexuella trakasserier, sexuella övergrepp, spridning av sexuell bild och sexualbrott mot barn. Sidan har publicerats på finska, svenska och engelska.

Ytterligare information
Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]
Oscar Byman, ministerns specialmedarbetare, tfn 029516 1176, [email protected]
 

Tillbaka till toppen