Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rikoksesta epäillyn oikeutta avustajan käyttöön aiotaan täydentää

Oikeusministeriö
16.6.2016 13.33
Tiedote
Rikoksesta epäillyn tai syytetyn oikeutta avustajan käyttöön sekä vapautensa menettäneen oikeutta yhteydenpitoon esitetään täydennettäväksi. Muutoksilla parannettaisiin epäiltyjen ja syytettyjen oikeusturvaa ja pantaisiin täytäntöön EU:n ns. avustajadirektiivi. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle.

Avustajan läsnäolo rikoksesta epäillyn kuulustelussa voitaisiin kieltää vain, jos se olisi välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi. Läsnäolokieltoa koskeva päätös voitaisiin saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Pidätetyn tai kiinni otetun vapaudenmenetyksestä ilmoittamista hänen läheiselleen. voitaisiin lykätä vain, jos se olisi välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi. Ilmoittamisen lykkäämistä koskeva päätös voitaisiin saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Lakiin otettaisiin myös säännökset alle 18-vuotiaan vapaudenmenetyksestä ilmoittamisesta hänen huoltajalleen ja sosiaaliviranomaiselle.

Avustajan palkkio voitaisiin evätä, jos työssä erittäin vakavia puutteita

Lisäksi esitetään tuomioistuimen käyttöön uutta keinoa avustajan työn laadun valvonnassa. Tuomioistuin voisi jättää avustajan palkkion korvaamatta, jos asian hoitamisessa on ollut erittäin vakavia avustajasta johtuvia puutteita.

Säännöstä voitaisiin soveltaa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa avustajan työ on ollut niin heikkolaatuista, että palkkion alentaminen ei ole riittävä seuraamus. Käytännössä säännös tulisi sovellettavaksi vain harvoin.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438, sähköposti: [email protected]

Tillbaka till toppen