Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tuomioistuinmaksu peritään vasta asian ratkaisun jälkeen

Oikeusministeriö
14.11.2016 15.08
Tiedote

Tuomioistuinmaksuja hallinto-oikeuksissa korotettiin tämän vuoden alussa.

Tuomioistuinmaksujen korotuksella ei ole puututtu kansalaisten muutoksenhaun mahdollisuuksiin. Vuoden alusta maksullisiksi tulivat myös sellaiset valitukset, jotka aiemmin olivat maksuttomia. Maksuja ei peritä perustoimeentuloa eikä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa valituksissa. Maksua ei peritä etukäteen vaan asian ratkaisun jälkeen. Jos valitus hyväksytään, tuomioistuinmaksua ei peritä.

Valitusten määrä on tietyissä ryhmissä vähentynyt merkittävästi, esimerkiksi pysäköintivirhemaksuja koskevat valitukset ovat vähentyneet yli 70%.

Vuoden alusta laajennettiin myös oikaisuvaatimuksen käyttöä. Tarkoituksena on ollut, että viranomaisen ratkaisuun tyytymätön valittaa hallinto-oikeuteen vasta sitten, kun on ensin vaatinut viranomaiselta oikaisua.

Kansalainen voi siis hoitaa muutoksenhaun ilman raskasta oikeudenkäyntimenettelyä, mikä on hänen kannaltaan nopeampi ja toimivampi tapa.

Vähävarainen vapautuu maksusta

Vähävarainen vapautuu edelleen tuomioistuinmaksuista. Jos henkilölle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse maksaa tuomioistuinmaksua.

Tavoite on ollut vähentää perusteettomia valituksia

Tuomioistuinmaksut vastaavat nykytasollaan paremmin käsittelyn todellisia kustannuksia, mutta eivät edelleenkään kata kaikkia käsittelykuluja.

Uudistuksella on pyritty vähentämään tuomioistuinten palvelujen ilmeisen perusteetonta käyttöä ja saamaan asianosaiset punnitsemaan asian viemistä tuomioistuimeen silloin, kun se ei ole välttämätöntä.

Oikeudenhoidon kehittämisen tavoite on, että tuomioistuinten voimavarat voidaan suunnata niihin asioihin, joissa oikeusturvan tarve on suurin. Maksujen korotuksen vaikutuksia valitusten määrään voidaan arvioida vasta pidemmällä aikavälillä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 02951 50138, sähköposti muotoa: [email protected]

Tillbaka till toppen