Hoppa till innehåll
Media

Domstolsavgift tas ut först efter att ärendet har avgjorts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2016 15.08
Pressmeddelande

Domstolsavgifterna vid förvaltningsdomstolarna höjdes vid årsskiftet.

Genom att höja domstolsavgifterna har man inte ingripit i medborgarnas möjligheter att söka ändring. Från början av året togs avgifter i bruk även i sådana besvärsärenden som tidigare behandlades avgiftsfritt. Avgifter tas inte ut för behandlingen av besvär som gäller grundläggande utkomst eller service inom social- och hälsovården. Avgiften tas inte ut på förhand utan först efter att ärendet har avgjorts. Om besvären godkänns, tas ingen domstolsavgift ut.

Antalet besvär i vissa ärendengrupper har minskat betydligt, bland annat besvär över felparkeringsavgifter har minskat med över 70 procent.

Vid årsskiftet utvidgades också användningsområdet för omprövningsbegäran. Avsikten är att den som är missnöjd med myndighetens beslut ska anföra besvär hos förvaltningsdomstolen först efter att ha gjort en begäran om omprövning hos myndigheten.

Detta innebär att medborgarna kan söka ändring i myndighetens beslut genom ett snabbare och förmånligare förfarande än att inleda en tung rättegångsprocess.

Mindre bemedlade befrias från avgiften

Mindre bemedlade får fortsättningsvis befrielse från domstolsavgifterna. Personer som har beviljats rättshjälp behöver inte betala någon domstolsavgift.

Målet har varit att minska ogrundade besvär

Domstolsavgifterna motsvarar nu bättre än förut de verkliga utgifterna för handläggningen, men täcker fortfarande inte alla handläggningskostnader.

Syftet med reformen har varit att minska uppenbart onödigt utnyttjande av domstolarnas tjänster och att få parterna att överväga om de ska föra saken till domstol i sådana fall då det inte är nödvändigt.

Målet för utvecklingen av rättsvården är att domstolarnas resurser kan riktas till mål och ärenden där behovet av rättsskydd är störst. På vilket sätt avgiftshöjningarna påverkar antalet besvär kan bedömas först på längre sikt.

Ytterligare uppgifter:
överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen