Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Työryhmä ehdottaa turvapaikkavalitusten käsittelyn hajauttamista neljään hallinto-oikeuteen

Oikeusministeriö
29.9.2016 14.17
Tiedote
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa ulkomaalaislaissa Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitusasioiden hajauttamista Helsingin lisäksi Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittelevä hallinto-oikeus määräytyisi Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön vastuualueen perusteella.

Työryhmän ehdotus on lähetetty lausunnolle. Tarkoitus on antaa lakiesitys asiasta eduskunnalle niin, että lainmuutos tulisi voimaan ensi vuoden alusta.

Muutoksen taustalla on turvapaikanhakijoiden määrän merkittävä kasvu viime syksynä. Turvapaikkaa koskevaan Maahanmuuttoviraston päätökseen voi nykyisin hakea muutosta vain Helsingin hallinto-oikeudesta. Valitusten määrä on koko ajan kasvamassa ja vaarana on, että käsittelyajat pitenevät.

Kansainvälistä suojelua koskevia valituksia on Helsingin hallinto-oikeudessa ollut aiemmin vuosittain noin 1 100 - 1 200. Kuluvan vuoden aikana tuomioistuimeen on saapunut jo noin 6 000 kansainvälistä suojelua koskevaa valitusta. Määrän ennustetaan nousevan 10 000 valitukseen vuoden loppuun mennessä. Helsingin hallinto-oikeuden työmäärä on siten kasvanut huomattavasti suhteessa aikaisempiin vuosiin ja toisaalta suhteessa muihin hallinto-oikeuksiin.

Helsingin hallinto-oikeudelle on osoitettu lisäresursseja, jotta kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa ja joutuisaa. Tuomioistuimen toiminnan tehokkuuden ja sujuvuuden kannalta ei henkilöstön määrää ole kuitenkaan mahdollista lisätä selvästi nykyistä enempää. Tästä johtuen pidetään tarkoituksenmukaisena, että asioiden käsittely hajautetaan useampaan hallinto-oikeuteen. Hajauttaminen mahdollistaisi sujuvan käsittelyn myös tulevaisuudessa asiamääristä riippumatta ja tukisi hallinto-oikeuksien tasavahvaa kehittämistä.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Arja Manner, puh. 02951 50450, ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Anu Koivuluoma, puh. 02951 20228, sähköposti: [email protected]

Tillbaka till toppen