Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att asylbesvär ska behandlas vid fyra förvaltningsdomstolar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2016 14.17
Pressmeddelande
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslås att de besvärsärenden som enligt utlänningslagen ska behandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol ska kunna behandlas även vid Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstolar. Vilken förvaltningsdomstol som ska behandla ärendet ska fastställas enligt ansvarsområdet för Migrationsverkets asylenhet.
Arbetsgruppens förslag har skickats ut på remiss. Avsikten är att överlämna en proposition om detta till riksdagen så att lagändringen kan träda i kraft vid ingången av nästa år.

Bakom ändringen ligger den betydande ökningen i antalet asylsökande förra hösten. För närvarande får Migrationsverkets beslut i ett asylärende överklagas enbart hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Antalet asylbesvär ökar ständigt, och det finns en risk att handläggningstiderna förlängs.

Tidigare har det årliga antalet besvärsärenden som gäller internationellt skydd vid Helsingfors förvaltningsdomstol varit omkring 1 100-1 200. Under det innevarande året har domstolen redan nu tagit emot cirka 6 000 besvär som gäller internationellt skydd. Antalet uppskattas stiga till 10 000 före slutet av året. Arbetsmängden vid Helsingfors förvaltningsdomstol har därmed ökat betydligt jämfört med tidigare år och i förhållande till de andra förvaltningsdomstolarna.

Helsingfors förvaltningsdomstol har anvisats tilläggsresurser för att ärenden som gäller internationellt skydd ska kunna behandlas så smidigt och snabbt som möjligt. Med tanke på en effektiv och smidig verksamhet är det dock inte möjligt att öka domstolens personalantal avsevärt från det nuvarande. Därför anses det vara ändamålsenligt att decentralisera behandlingen av dessa ärenden till flera förvaltningsdomstolar. Decentraliseringen skulle också ge möjlighet att trygga en smidig behandling även i framtiden oberoende av antalet ärenden samt stödja en jämn utveckling av förvaltningsdomstolarna.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450, och arbetsgruppens sekreterare överinspektör Anu Koivuluoma, puh. 02951 20228, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen