Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Työryhmä suunnittelemaan turvallisuusviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämistä

Oikeusministeriö
21.10.2016 10.52
Tiedote

Työryhmälle annetun toimeksiannon mukaan valvontajärjestelmä muodostuu sekä parlamentaarisesta valvonnasta että laillisuusvalvonnasta vastaavasta viran-omaisvalvonnasta. Valvontajärjestelmän tulee täyttää vaatimukset valvonnan tehokkuudesta ja riippumattomuudesta. Valmistelussa on otettava huomioon Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet samoin kuin Euroopan unionin oikeusjärjestyksen velvoitteet.

Työryhmä työskentelee tiedustelulainsäädäntöhankkeelle asetetun parlamentaarisen seurantaryhmän ohjauksessa. Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Puolustusministeriön työryhmän valmisteltavana on ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi, jonka tavoitteena on parantaa tiedonhankintaa puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä kansainvälisistä uhista. Sisäministeriön työryhmä valmistelee siviilitiedustelua koskevaa lainsäädäntöä, jonka tarkoitus on luoda säädösperusta ulkomaan henkilötiedustelulle, tietojärjestelmätiedustelulle ja tietoliikennetiedustelulle. Näiden hankkeiden määräaika päättyy vuodenvaihteessa.

Oikeusministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä luovutti viime viikolla ehdotuksensa perustuslain tarkistamiseksi siten, että tavallisella lailla voitaisiin säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, puh. 02951 50280, sähköposti: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen