Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska planera organiserandet av övervakningen av säkerhetsmyndigheternas underrättelseverksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2016 10.52
Pressmeddelande

Enligt det uppdrag som arbetsgruppen fått ska övervakningssystemet bestå av både parlamentarisk övervakning och övervakning från de myndigheters sida som svarar för laglighetsövervakningen. Övervakningssystemet bör uppfylla kraven på att övervakningen ska vara effektiv och oberoende. I beredningen ska Finlands internationella människorättsförpliktelser och de förpliktelser som följer av Europeiska unionens rättsordning beaktas.

Arbetsgruppens arbete styrs av en parlamentarisk övervakningsgrupp som har tillsatts för underrättelselagstiftningsprojektet. Avsikten är arbetsgruppens förslag ska vara klart före slutet av februari 2017.

En arbetsgrupp vid försvarsministeriet bereder ett förslag till lagstiftning som ska gälla militärunderrättelse och vars syfte är att förbättra informationsinhämtningen om internationella hot som är förknippade med försvarsmaktens uppgifter. En arbetsgrupp vid inrikesministeriet bereder lagstiftning som ska gälla civilunderrättelse och vars syfte är att skapa en författningsgrund för personbaserad underrättelse utomlands, underrättelse i datasystem och datatrafikunderrättelse. Tidsfristen för dessa projekt går ut vid årsskiftet.

En expertarbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet avlät förra veckan sitt förslag om att revidera grundlagen så att det för att trygga den nationella säkerheten kan föreskrivas genom vanlig lag om nödvändiga begränsningar i skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden, när de förutsättningar som ska anses vara behövliga är uppfyllda.

Ytterligare information:
Ordföranden för arbetsgruppen, lagstiftningsdirektör Tuula Majuri, tfn 02951 50280, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen