Hoppa till innehåll
Media

Val- och partifinansieringen ska bli mer transparent och ungas deltagande ska ökas – lagförslagen sänds på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2024 15.11
Pressmeddelande

Justitieministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ. Justitieministeriet föreslår bland annat preciseringar i valfinansieringen och en sänkning av den nedre åldersgränsen för att stödja ett europeiskt medborgarinitiativ till 16 år. Lagförslagen är på remiss fram till den 18 juni.

Syftet med ändringarna är att öka öppenheten och transparensen i val- och partifinansieringen. Enligt förslaget ska också valfinansiering som överskrider kostnaderna för valkampanjen uppges i fortsättningen. Dessutom ska kandidaten meddela vart överskottet från valfinansieringen överförs.

Också ursprunget för ett lån som tagits för kampanjen ska i fortsättningen uppges. I fråga om lån som upptagits ska det i fortsättningen göras en aktuell redovisning på samma sätt som för erhållna bidrag. Dessutom föreslår justitieministeriet att förteckningen över ärenden som inte betraktas som bidrag uppdateras. 

I justitieministeriets förslag har partierna i fortsättningen en klar möjlighet att delvis överföra statsunderstöd för att stödja verksamheten i en annan sammanslutning eller stiftelse som uppfyller användningsändamålet för understödet, vilket redan nu är etablerad praxis.

Avsikten är att slopa den obligatoriska medlemsomröstningen

I förslaget föreslås också att partiernas obligatoriska medlemsomröstning vid riksdagsval slopas. För närvarande har partierna inom valkretsen för uppställande av kandidater varit tvungna att förrätta en hemlig medlemsomröstning som baserar sig på lika rösträtt, om kandidaterna är fler än vad partiet har rätt att ställa upp i valkretsen. I fortsättningen ska partierna själva ha möjlighet att i sina egna stadgar besluta om hur medlemsomröstningen ska ordnas. 

Dessutom föreslår justitieministeriet att alla finska medborgare som fyllt 16 år i fortsättningen ska kunna stödja ett europeiskt medborgarinitiativ. För närvarande är den nedre åldersgränsen 18 år. Syftet är att öka i synnerhet de ungas intresse för det europeiska medborgarinitiativet och på så sätt öka deras möjligheter att delta i samhällelig påverkan.

De föreslagna lagändringarna ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.  De föreslagna lagarna ska träda i kraft den 1 juli 2025.

Ytterligare information:
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]

Begäran om utlåtande

Orpos regeringsprogram Tillbaka till innehållsförteckningen Val- och partilagstiftningen samt demokratisk praxis
Tillbaka till toppen