Hoppa till innehåll
Media

Vanda fängelse får en tillbyggnad 2025

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 13.41
Pressmeddelande

I Vanda fängelse byggs en tillbyggnad. Enligt planen ska den bli klar i början av 2025. Statsrådets finansutskott har förordat ingåendet av ett hyresavtal om lokalerna.

Tillbyggnaden kommer att omfatta 160 fängelseplatser. För närvarande finns det 185 platser i Vanda fängelse, så i början av 2025 kommer det att finnas sammanlagt 345 fängelseplatser.

Vanda fängelse inledde sin verksamhet år 2002 som ett slutet häkte. Genom byggprojektet svarar man på ökningen av antalet häktade. Antalet häktade har ökat och kommer att öka ytterligare i södra Finland på grund av befolkningsförändringar och lagstiftningsändringar.

Avsikten är att koncentrera de häktade i Södra Finland till Vanda fängelse. Genom centraliseringen eftersträvas en effektiv och ekonomiskt mest fördelaktig lösning. Tillbyggnaden underlättar också placeringen av olika grupper av fångar.

Tillbyggnaden i Vanda fängelse genomförs i enlighet med statsminister Marins regeringsprogram, enligt vilket Brottspåföljdsmyndighetens nätverk av lokaler utvecklas på ett sådant sätt att de nuvarande verksamhetsställena kvarstår.

Projektet genomförs enligt principerna för ekoeffektiv fängelseverksamhet, vilket innebär att särskild uppmärksamhet fästs vid energieffektivisering och avfallshantering.

Totalkostnaderna för byggprojektet är cirka 68,3 miljoner euro. Siffran innefattar utöver tillbyggnaden också bland annat ombyggnadsarbeten i de nuvarande lokalerna. Brottspåföljdsmyndighetens årliga tilläggsutgifter från och med 2025 är ca 10,15 miljoner euro.

Ytterligare information: 
Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 234 
Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223
e-post: [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen