Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om företagssanering och skuldsanering ska revideras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2020 15.25
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt arbetsgrupper för att bereda en reform av lagstiftningen om företagssanering och skuldsanering. Arbetet är ett led i regeringens helhet för förebyggandet av överskuldsättningen.

Syftet med saneringsarbetsgruppen är att främja särskilt företagens möjligheter att i ett tillräckligt tidigt skede bli föremål för ett smidigt saneringsförfarande som innebär skäliga kostnader. Skuldsaneringsarbetsgruppens mål är att de företag som har gått i konkurs ska kunna bli föremål för saneringsförfarandet snabbare.

Genom reformerna genomförs både de lagändringar som förutsätts enligt EU:s insolvensdirektiv och de mål i statsminister Sanna Marins regeringsprogram som gäller att förbättra skuldsaneringen och stärka små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar. Detta betyder bland annat att man ska effektivisera företagssaneringsförfarandet och hitta sätt för att göra det lättare för företagare att till exempel få en ny början efter en konkurs.

En uppföljningsgrupp ska stödja och bedöma arbetsgruppernas arbete.

Mandattiden för arbetsgrupperna löper ut i april 2021.

Ytterligare information: Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 502, [email protected]

Projektets webbsidor 

Tillbaka till toppen