Hoppa till innehåll
Media

Anvisningskortet ger råd om hur myndigheter kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel bättre

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2022 15.11
Pressmeddelande
Symbolbild av människor.

Människohandel är ett allvarligt brott mot en person där gärningsmannen utnyttjar offrets sårbarhet, förtroende eller beroende av gärningsmannen och utsätter offret för till exempel arbetsrelaterat eller sexuellt utnyttjande. Kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet har publicerat ett anvisningskort med hjälp av vilket myndigheterna kan identifiera arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel. Kortet ger också anvisningar om hur man kan agera vid misstanke om utnyttjande eller människohandel.

Arbetsrelaterat utnyttjande är vanligare inom låglönesektorer än inom andra sektorer och inom sektorer där det är vanligt att anlita hyrd arbetskraft, utstationerade arbetstagare och underleverantörer.  Det finns många invandrade arbetstagare inom dessa sektorer. Invandrare är ofta i en utsatt ställning. Kunden kan vara ovillig att berätta om utnyttjandet, eftersom personen till exempel kan vara rädd för att förlora sitt uppehållstillstånd.  

Anvisningskortet ger råd för hur man kan känna igenom utnyttjande allt bättre. Kortet innehåller frågor om kundens livssituation och anställningsförhållande, och med dem kan du kartlägga kundens situation. Det är bra att informera kunden och en eventuell tolk som är med i kundsituationen att både tolken och myndighetspersonen har tystnads- och sekretessplikt.

Personer som är offer för människohandel och utnyttjande behöver omedelbar hjälp

Om kundrådgivaren utifrån frågorna som ställs eller samtalet med kunden misstänker att det kan vara fråga om människohandel eller utnyttjande, är det viktigt att kartlägga kundens situation noggrant. Kunden kan behöva omedelbart stöd och vägledning för att få tillgång till social- och hälsovårdstjänster.

Kunden kan också hänvisas att kontakta hjälpsystemet för offer för människohandel eller Brottsofferjourens (RIKU) rådgivning. Via dessa tjänster får kunden hjälp till exempel för att göra en polisanmälan. 

Anvisningskort: Anvisningskortet Hur känner du igen arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel? publiceras först på finska och översätts senare till svenska och engelska. 

Bättre arbetslivskunskaper och -färdigheter för personer som blivit offer för människohandel

Anvisningskortet har tagits fram i ett samarbete inom ramen för IKUT-projektet mellan kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) och hjälpsystemet för offer för människohandel. Projektet för att förbättra arbetslivskunskaper och -färdigheter hos personer som blivit offer för människohandel (IKUT) utvecklar arbetslivstjänster som riktar sig till offren, ökar kännedomen om offrens ställning i arbetslivet och främjar den privata sektorns deltagande i arbetet för att bekämpa människohandel. 

Projektet samordnas av systemet för att hjälpa offer för människohandel, och man har bland annat ordnat arbetslivsträning för personer som blivit offer för människohandel. Projektet finansierades av Euroepiska socialfonden. Finansieringen beviljades av närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland.

Mer information: 
Minna Säävälä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7260

Anvisningskort (på finska): Hur känner du igen arbetsrelaterat utnyttjande eller människohandel?

Tillbaka till toppen