Hoppa till innehåll
Media

Föreslå kandidater till Demokratipriset 2018

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2018 10.03
Pressmeddelande

Temat för justitieministeriets Demokratipris 2018 är fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Priset på 10 000 euro kan delas ut till en aktör eller delas mellan flera aktörer som företräder det civila samhället. Kandidater kan nomineras till och med den 20 augusti.

Syftet med priset är att lyfta fram och sprida fungerande förfaranden i det civila samhället för att främja fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Genom priset vill vi också belöna dem som arbetar med fostran till demokrati och mänskliga rättigheter.

Verksamheten som nomineras kan vara till exempel sådan utbildning, fostran eller  kommunikation som syftar till att ge människor förmåga att utveckla sina egna attityder och handlingssätt för att främja en kultur som är positiv till de mänskliga rättigheterna. Den kan också sträva efter att ge människor färdigheter att utöva och försvara sina demokratiska rättigheter och skyldigheter i samhället med respekt för mångfalden.

Pristagarna väljs av ett råd som består av president Tarja Halonen och professor Arto Kallioniemi från Helsingfors universitet. Priset delas ut på den nationella Demokratidagen den 9 oktober 2018.

Förslag till pristagare kan lämnas in 18.6–20.8.elektroniskt på adressen https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/247/ och per post under adress Justitieministeriet/registratorskontoret, PB 25, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

Justitieministeriets demokratipris delas ut för femte gången. Våra samarbetsparter år 2018 är undervisnings- och kulturministeriet, Statens ungdomsråd, Utbildningsstyrelsen, Människorättscentret och  Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf.

Ytterligare information:

Liisa Männistö, sakkunnig, tfn 0295 150231

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 0295 150416

Justitieministeriets e-postadresser är enligt formen [email protected]

Mer information om Demokratipriset

Tillbaka till toppen