Hoppa till innehåll
Media

En arbetsgrupp ska bereda åtgärder mot ungdoms- och gängbrottslighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2023 13.10
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett åtgärdsprogram mot ungdoms- och gängbrottslighet. Programmet ska vara klart före utgången av 2023. Statsrådet utfärdar ett principbeslut om åtgärdsprogrammet.

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering har den ökade ungdoms- och gängbrottsligheten identifierats som ett allvarligt problem. För att motarbeta och minska ungdoms- och gängbrottsligheten ska regeringen genomföra en lång rad både hårda och mjuka åtgärder. 

Den nytillsatta arbetsgruppen ska planera hur de åtgärder för att utveckla lagstiftningen som ingår i regeringsprogrammet ska genomföras och bedömer andra eventuella behov av lagändringar.  Åtgärdsprogrammet siktar till att effektivt förebygga ungdoms- och gängbrottslighet, bryta brottsspiralen, utreda brott, skärpa straffen och förverkliga straffansvaret.

Arbetsgruppen ska också utreda vilka effektiva åtgärder Sverige och Danmark har tagit fram för att förebygga gängbrottslighet och om det är möjligt att tillämpa dem i Finland. Vidare ska arbetsgruppen dryfta effektiva åtgärder bland annat för att göra det lättare för myndigheterna att byta information samt för att utveckla systemet med att vägleda unga till tjänsterna, påföljdssystemet, forskningen och det regionala arbetet. 

Vid beredningen av programmet ska beaktas de luckor i arbetet med att förebygga återkommande och allvarlig ungdomsbrottslighet som den tidigare arbetsgruppen för brottsförebyggande har identifierat. Den här arbetsgruppens rapport publicerades i juli. 

Arbetsgruppens ordförande var avdelningschef Ville Hinkkanen från justitieministeriet. I gruppen satt företrädare för flera ministerier, polisen och Brottspåföljdsmyndigheten.

Ytterligare information:
Ville Hinkkanen, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 150 165, [email protected] 
Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected]

Rapport från arbetsgruppen för effektivisering av det brottsförebyggande arbetet
 

 

Tillbaka till toppen